Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen 1050/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Registerinnehavare och kontaktperson i ärenden gällande registret

Grafipro Oy, Y-tunnus: 0837175-4

Voivalantie 24 A, 20780 Kaarina

grafipro@grafipro.fi

Rekisterin tiedot

Namn: Kontaktformulärregister

Hanteringssyfte: Registret har skapats för att svara på kontaktformulär

Informationsinnehåll: Registret inkluderar företagets namn, kontaktpersonens för- och efternamn samt epostadress

Lagenliga informationskällor: Informationen fås från kontaktformuläret som skickats via webbsidan

Lagenlig överföring av uppgifter: Överförs ej

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES: Överförs ej

Principer för registerskydd

Personuppgifter från kontaktformuläret förvaras på företagets egna server tills de svarats på. Uppgifterna kan enligt behov förvaras längre ifall kontakten leder till ett kundförhållande.

Rättigheter gällande hantering av personuppgifter

  • Rätt till insyn: Huvudsakligen har var och en rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i personregistret.
  • Rätt till korrigering: Var och en har rätt att kräva att felaktiga uppgifter i personregistret korrigeras.
  • Andra rättigheter: Den registrerade har rätt att neka registerinnehavaren att hantera uppgifter om sig själv för ändamålet av direktförsäljning, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar likväl personmatrikel- och släktforskning. Vi använder uppgifter från kontaktformuläret för att svara på formulärets förfrågningar och för att marknadsföra våra tjänster.

Skicka din förfrågan via epost till: grafipro@grafipro.fi, eller skriftligt till: Grafipro Oy, Voivalantie 24 A, 20780 Kaarina.

Kakor

Kakor är små textfiler som webbsidor kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv. Den här sidan använder kakor bland annat för att analysera sidans användarantal.