Grafipro Oy är ett företag som specialiserar sig på aluminium- och plastkompositmaterial. Vårt kunnande omfattar produktutveckling, design, tillverkning och försäljning av såväl material, komponenter och färdiga produkter.

Våra kunder finns inom väg- och miljökonstruktion, anläggning av trädgårdar, sport- och golfplaner, skidanläggningar och hushåll.

Med över 30 års erfarenhet känner vi till de olika aluminiummaterialens tekniska egenskaper, olika produktionstekniker och ytbehandlingsalternativ. Så när du har frågor gällande aluminium kan du ställa dem till oss – det kostar ingenting.

Du kan bekanta dig med våra nya idéer och produkter på vår sida eller kontakta oss och beställa årets produktkatalog.